Administrācija

AMATPERSONAS

 • Pārvaldes vadītaja: Mārīte Daņilova, tālr. 65431805
 • Galvenā grāmatvede: Taisija Anisjko, tālr. 65431818
 • Komunālās saimniecības vadītājs: Sergejs Andrejevs, tālr. 65431809
 • Kultūras nama vadītāja: Tatjana Avdejeva, talr.65431810; 29639159
 • Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva, tālr.: 65431808
 • Pamatskolas direktors: Aleksejs Mackevičs, talr.: 65822944
 • Sociālais darbinieks: Aleksandra Artikova, talr. 65431806

DARBINIEKI

 • Grāmatvede: Alla Romanova, tālr. 65431811
 • Nodokļu inspektore, kases vadītāja: Anna Benda, tālr. 65431819
 • Lietvedības pārzine: Inese Moisejeva, tālr. 65471503
 • Zemes lietu speciāliste: Irina Bistrova, tālr. 65431812, 29165975
 • Arhīva pārzine: Olga Vasiļonoka, tālr. 65431812
 • Jaunātnes lietu speciāliste: Olga Pankova, tālr. 6531807; 26293212
 • Sporta pasākumu organizators: Jevgenijs Pankovs, tālr. 6531807

KOMUNĀLAIS DIENESTS

 • Kapsētu pārzine: Tatjana Aleksejeva, tālr. 65431810

KULTŪRAS NAMS

 • Pasākumu organizatore: Ināra Vasiļjeva, tālr. 65431810; 28780510
 • Vokālā ansambļa “Rjabinuška” vadītāja: Olga Pankova, tālr. 6531807; 26293212
 • Bērnu deju ansambla “Smaids” vadītāja: Ināra Vasiļjeva, tālr.65431810; 28780510
 • Didžejs: Jelena Isajeva 65431810

BIĶERNIEKU PAMATSKOLA

 • Sekretāre:

DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĀRINTIESA

 • Bāriņtiesas locekle: Oksana Rocenko, tālr. 65431810