Biķernieku pagasta bibliotēkas darbības plāns 2018.gadam

Bibliotēkas darbības plāns 2018

Bibliotekas darbibas parskarts 2017.g.

   novadpetnieciba

Biķernieku pagasta bibliotēkas adrese: Saules iela 4, c. Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440

Bibliotēkas vadītāja: Veronika Andrejeva

e-pasts:

veronikaandrejeva@inbox.lv

biblioteka@bikerniekupag.lv

tāl.: 65431808

Darba laiks:
pirmdien-piektdien: 11:00-19:00
brīvdienas: sestdiena, svētdiena.

Biķernieku pagasta bibliotēka piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • bezvadu internets;
 • bezmaksas elektroniskās datu bāzes „Letonika”, „Lursoft”;
 • 8 datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu;
 • brīvpieejas grāmatu krājums;
 • periodikie izdevumi;
 • SBA pakalpojumi;
 • novadpētniecības kartotēka un stūrīša “No senatnes līdz mūsu dienām…” apmeklējums;
 • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas;
 • bibliotēkas alfabētiskais kartīšu katalogs;
 • tematiskas mapes par dažādām aktuālām tēmām;
 • materiālu kopēšana; printēšana; skenēšana;
 • pieeja Daugavpils novada pašvaldību bibliotēku kopkatalogam naujene.biblioteka.lv

 

 

 

bernu_zurija.2017

Jaunumi augustā 2017.g.

Vasaras lasīšanas programma (1)

Jaunumi jūnijā 2017.g.

Pag. bibl. darbības plāns 2017docx

Bikernieku bibliotekas Reglaments

Biķernieku pagasta bibliotēkas Lietošanas noteikumi

Datoru izmantošanas kārtība Biķernieku pagasta bibliotēkā

Biķernieku bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas centrs Biķernieku pārvaldē, kur var izmantot bezmaksas pakalpojumus jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas. Bibliotēku finansē Biķernieku pagasta pārvalde.

Bibliotēkā ir bērnu fonds, kur ir skaistas krāsainās grāmatas. Dažāda vecuma bērniem pašiem patīk aplūkot un izvēlēties grāmatas. Grāmatu fonds tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju velmes, īpaši studentu tā kā viņiem ļoti ērti apmeklēt un izmantot mācību grāmatas savā bibliotēkā.
Bibliotēka aprīkota ar bērnu stūrīti. Bērni var rotaļļaties, spēlēt galda spēles, zīmet, bet vecāki var mierīgi izvēlēties grāmatu un pastrādāt datorā.

Apmeklētajiem tiek piedavāti 6 koplietošanas datori ar bezmaksas pieeju internetam. Pilnīgi visas bibliotēkas telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Apmeklētāji palīdz sakārtot periodiku, piedalās rīkotajos pasākumos.

 

Zvirbulēna grozs 2016