2017.gada marts – Krāsu mēnesis Biķernieku pagasta pārvaldē